OS INSTRUMENT

 Ola Söderström, instrumentbyggare

 

Jag har gått i lära hos professor Georg Bolin på Malmstensskolan i Stockholm.
Sedan mitt gesällprov 1987 har jag ägnat mig mest åt att bygga Bosoki och Mandola. Jag har även byggt Slagborduner, Kantele, Hammer dulcimer
m. m.
Instrumenten är byggda av speciellt utvalt tonträ av absolut högsta kvalitet. De har en strikt, enkel design där det vackra materialet själv får tala.
Den hantverksmässiga tillverkningen, anpassad för det nordiska klimatet ger trygghet i längden. Det ger instrumenten en extrem tålighet för temperatur och fuktväxlingar i vårt stränga klimat.
Instrumenten har en utmärkt efterklang och tonen är fullödig med en rik diskant och fyllig bas.

Antalet körer (strängpar) och vilken stämning instrumentet skall ha bestämmer kunden själv.
Som tillval kan mikrofon inmonteras. Jag använder "Highlander" och "Fishman Matrix", som jag tycker är de system på marknaden idag, som bäst återger den akustiska klangen.

Jag utför även reparationer, justeringar och renoveringar av stränginstrument.
Försäljning av strängar och tillbehör.

Exempel på musiker som spelar på OS instrument:
Roger Tallroth (Väsen, Nordman m fl)
Ale Möller (Frifot, Nordan mfl)
Simon Stålspets (Kalabra, Svart Kaffe)
Lasse Sörlin (Div teaterprojekt, Nordman)
Mats Wester (Nordman)
Jens Engelbrecht (Hulling, Ranarim, BARK)